logo
 

网络店和实体店那个好?

 
 

0人支持

网络店好。可以让全世界人了解并购买你的东东。受众广、受益高。
 

0人支持

实体店好。可以让顾客真实体验,马上拿到货品。忠诚度和效率都高。
 

观点A

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

发表其它观点

 
 
 

更多>>查看网友观点

 
 
 

观点B

 
 
 
 
 
 

更多>>查看网友观点